Elazığ

“AKILLI KENT” PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında yer alan “Akıllı Kent” projesi hayata geçiyor.   Şehir genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ait verilerin dijital ortama aktarılmasını sağlayan proje kapsamında..

“AKILLI KENT” PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında yer alan “Akıllı Kent” projesi hayata geçiyor.

 

Şehir genelindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına ait verilerin dijital ortama aktarılmasını sağlayan proje kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi’ni (CBS) hayata geçirmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Proje çalışmaları doğrultusunda Arşiv Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek evrakların tarama işlemlerine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Şehre ait tüm verileri toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları kapsamında 550 bin sayfa evrak, 1700 proje tarandı.

Yazı İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü’ne ait toplam 550 bin sayfa evrak taranarak hazır duruma getirildi. Ayrıca İmar Müdürlüğü’ne ait yaklaşık 1700 projenin tarama çalışmaları da tamamlandı. İmar Müdürlüğü’ne ait dosyalar taranırken dosya ID belge, ID belge turu, ada, parsel numaraları, tarih ve açıklamalar ayrı bir şekilde sınıflandırılarak sisteme kaydediliyor.

Proje ile teknolojik gelişmeler çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurularak, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunulması sağlanacak.

Coğrafi veri tabanı ile sözel veri tabanlarının tamamı entegre edilerek; kayıp, mükerrer, eksik iş ve işlemlerin önüne geçilmiş olunacak. Hizmetlerin coğrafi olarak sunulması, analizi ve raporlanmasını sağlanacak, eksik, gözden kaçmış, vatandaşa eşit ulaştırılamayan hizmetlerin adil dağılımı sağlanarak hizmet kalitesi artırılacaktır. Kentin sosyal, kültürel mekânlarına rahatlıkla ulaşılabilinecek.

 

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Sistem kapsamında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülecek çalışmalar doğrultusunda ise tapu, mahalle, ada ve parsel verileri düzgün hale getirilecektir. Veri düzenleme ve eşleştirme çalışmaları sonrasında oluşturulan servisler ile Belediye Yönetim Sistemi’ne mahalle, yol, yapı, parsel, kapı ve bölüm sorgulama imkânı verilerek  harita erişimi imkânı sağlanacak. Borç, beyan, tahakkuk sorgulama imkânı sağlanacak ve özet tablolar ile tematik haritalar hazırlanacak. Kadastro verisi üzerinden ilgili taşınmaza ait borç, beyan ve arşiv verisine ulaşım kolaylaşacaktır. e-imar uygulamaları ile İmar Durum Belgeleri’ne ada/parsel ve/veya adres bilgilerinden ulaşım rahatlıkla sağlanacak. Güncel Plan Kararları, Plan Notları ve Kısıtlama Kararları’na erişim sağlanacaktır.

 

KENT REHBERİ

Kent rehberi ile ilimizde; adres bulma, önemli yerlerin adresleri (eczane, hastane, cami, park alanı, toplanma alanları), kadastro verileri, imar verileri gibi birçok bilgi tek bir ara yüzde toplanacak. İl bütününde konum bazlı ve web tabanlı bir uygulama ile vatandaşlar güncel, mekânsal, sayısal verilere internet ortamında sade ve kolay bir şekilde ulaşabilecek.

 

ELAZIĞ SU VE KANALİZASYON SİSTEMİ

Elazığ Su ve Kanalizasyon (ESKİ)  uygulaması kapsamında içme suyu ve atık su projelerine ait şebeke elemanlarının numarataj, adres bilgilerinin coğrafi olarak doğru koordinatlarda, sözel bilgileri ile sisteme girişi ve veri güncellemesi yapılacak. Veri güncelleme aracı ile içme suyu temin hatları, atık su havzaları, pompa istasyonları gibi şebeke objeleri, adres bilgileri doğru koordinatlarında işlenecek. Bu uygulama ile kayıp kaçaklarının azaltılması, su kesintilerinden etkilenen abonelerin belirlenmesi, kesintilerde etkilenmelerin en aza indirgenmesi ve verimliliğinin artırılması sağlanarak kurumun altyapı projelerine yönelik büyük bir arşiv oluşturulacak. Kurumun ihtiyaçlarına yönelik olarak Network analiz çalışmaları yapılarak (kesintilerden etkilenen yapılar, aboneler…) doğru ve çabuk bilgiye ulaşılması sağlanacak.

Abonelere ilişkin tüketim, tahsilat, borç bilgileri coğrafi veriler ile ilişkilendirilerek harita üzerinden kolaylıkla o aboneye ilişkin bilgilerin görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanacak.

 

NUMARATAJ BİLGİ SİSTEMİ

Numarataj Bilgi Sistemleri (NUBİS) ile belediye mücavir alan sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokaklar ile bunlara cephesi bulunan yapılara adres tespiti yapılarak herhangi bir arsa parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlanacak. Buna bağlı olarak Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile yapılacak entegrasyon ile mevcut plan, halihazır, uydu görüntüsü, parselasyon, katmanları kullanabilinecek.

 

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME)

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi ulaşım ve trafiği düzenleyerek, yolcu taşıma ücretlerinin ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergâhlarının belirlenmesi sağlanarak vatandaşların bilgiye rahatlıkla ulaşması sağlanacak.

 

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ (MEBİS)

Mezarlık sınırları ve mezar yerleri koordinatlandırılarak sayısal veri haline getirilmesi sağlanacak. Cenazelere ait yaş, ölüm sebebi, ölüm yeri vb. bilgileri analog ortamdan veri tabanı ortamına aktarılacak. Mezar yerleri ile mezardaki mevtaya ait bilgiler ada/parsel bazında eşleştirilerek CBS destekli sorgulanabilir akıllı haritalar üretilecek. Sistemle mevtalara ilişkin istastistiksel sorgulamalar yapılması ve grafiklere dönüştürülmesi sağlanacak.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL