Elazığ

Elazığ Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karar gereği kurulan “Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyonu”, depremler konusunda yapı, zemin ve denetim üzerine hizmet veren sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve..

Elazığ Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan karar gereği kurulan “Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyonu”, depremler konusunda yapı, zemin ve denetim üzerine hizmet veren sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalarını tamamlayarak raporlarını meclise sundu.

 

Bu kapsamda mevcut mevzuatlara ek olarak yeni tedbirlerin alınacağı, mevcut yapılar ve 2007 öncesi yapıların risk durumlarının tespit edileceği ve yapılacak yeni konutların daha güvenli hale gelmesi hususlarında yeni düzenlemelerin getirileceği belirtildi.
“BELEDİYE OLARAK EK DENETİMLERİMİZ ARTACAK”
Bu çalışmalar neticesinde mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının sürdürdüğü denetimlerin yanı sıra Elazığ Belediyesi olarak ek denetimleri artıracaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, akademisyenlerden alınacak eğitimler ve belediyemizce yapılacak denetim uygulamalarıyla özellikle inşaatlardaki işçilik kusurlarının üzerinde durularak hatalı uygulama ve eksiklerin önüne geçileceğini kaydetti.
2020 yılında yaşanılan 6.8’lik depremin ardından hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm politikalarını uygulamaya geçirdiklerini aktaran Başkan Şerifoğulları, yaşanılan son depremlerle birlikte bu çalışmaların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu, belediye olarak da rutin kontrollere ek daha kapsamlı daha detaylı denetimler gerçekleştireceklerini kaydetti.
Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Komisyonu’nun aldığı kararlar ve gerçekleştireceği çalışmalar şu şekilde;

02.03.2023 tarihli ve 2023/60 sayılı Elazığ Belediye Meclis Kararı ile kurulan “ Yapı ve Deprem Uygulama ve Araştırma Komisyonu”  yaptığı çalışmalar kapsamında 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda ilimizde yapı, zemin ve denetim üzerine hizmet vermekte olan sivil toplum kuruluşları, (İnşaat, Jeoloji, Mimarlar Odası, Yapı Denetim ve Müteahhitler Derneği, Serbest çalışan Jeofizik Uzmanları) Üniversitemiz Akademisyenleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ilgili Şube Müdürlükleri, (Afet, Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm Şb.) Başkanlığımız ilgili birim Müdürlükleri, (Kentsel Dönüşüm, İmar ve Şehircilik, Etüt Proje, Yapı Kontrol) ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek mevcut yapılarımızın envanterinin çıkarılması, 2007 öncesi yapıların risk durumlarının tespiti ve yeni yapılacak yapılarımızda alınabilecek ek tedbirler ve diğer hususlar üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda;

1-    2020 yılı öncesi yapıların hızlı tarama yöntemi ile taranması hususu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup benzer bir çalışmanın Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediye Başkanlığı’mızca 2020 yılı depremi sonrasında başlatılmış olduğu, bu kapsamda ilimizde eski yapılaşmanın bulunduğu mahallelerde envanter ve risk haritası çıkarılması (Yapının yapım yılı, hangi deprem yönetmeliği ile yapıldığı, yapı sınıfı, yapıdaki düzensizlikler, kat çıkması, konut altı ticaret, asma kat, yapı elemanlarının süreksizlikleri vb.) çalışmalarının son aşamasına gelmesi nedeniyle bu çalışmanın tamamlanmasının beklenmesi,

2-    Birinci maddedeki çalışmalar tamamlanıncaya kadar Belediyemiz teknik personellerin hızlı tarama yöntemi ile ilgili Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde konusunda uzman Öğretim görevlilerinden hızlı tarama yöntemi üzerine eğitim almalarının sağlanması,

3-    Kahramanmaraş depremleri göstermiştir ki bölgemizde mevcut yönetmeliklerde beklenenin çok daha üzerinde deprem ivmeleri oluşabilmekte ve yeni yapılarımızda göçme veya ağır hasarlara sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda; toplantılarımıza katılan tüm paydaşların ve özellikle akademisyen hocalarımızın deprem bölgelerinde göçen, ağır ve orta hasar alan yapılar üzerinde yaptıkları incelemelerdeki tespitleri neticesinde mevcut deprem yönetmeliklerinde olsalar bile yapıların hasar almalarına sebebiyet veren hususların önüne geçilmesi maksadıyla ek tedbirler alınması mecburiyet arz etmektedir.
Bu nedenle bu yazımız eki; komisyonumuz ve komisyon çalışmalarına katılım sağlayan paydaşlarca “Betonarme Yapı Tasarım Standartları Ek Tedbirler” başlığı altındaki 23 maddelik tedbir paketinin Meclisimizce değerlendirilmesi ve Meclis tarafından kabul edilmesine müteakip, İmar Plan Notları’nda bu maddeler ile çakışan hususların düzenlenmesi ve düzenlenme yapılana kadar Yapı ve Deprem Uygulama Komisyonu Raporu ve ekinde belirtilen hususların geçerli sayılması önem arz etmektedir.

4-    Üçüncü madde kapsamında denetimlerin başkanlığımızca doğru şekilde yapılabilmesi için ilgili mimari, statik denetimlerini gerçekleştiren müdürlükten alınacak görüş ile lüzumlu program ve ekipmanın alınarak aynı kapsamda eğitim (Bilgisayar programı uzmanlığı, geoteknik rapor inceleme, güçlendirme projesi inceleme.) faaliyetlerinin ivedilikle sağlanması gerekmektedir.

5-    Yine Kahramanmaraş depremlerinde göçen, ağır ve orta hasar alan yapılarımız incelendiğinde işçilik kusurlarının da yapıların zarar görmesinde önemli bir husus olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımız bünyesinde inşaat yapım aşamasında, statik ve mimari projeye uygunluk, yapım işçiliği (Demir donatı, duvar, beton dökümü, kalıp pas payı vb.), yapı denetim, şantiye şefi  gibi unsurların yerinde denetimlerinin yapılarak ilgili kurum ve kuruluşların işlerini daha özenli gerçekleştirmelerinin sağlanması ve caydırıcı tedbirlerin alınması maksadıyla  “Üstyapı İnşaat Kontrol” ekibinin kurularak gerekli ekip ve ekipmanların Başkanlıkça sağlanması,

6-    Yapı Laboratuvarı kurulması ve gerekli ekip ve ekipmanın Başkanlıkça sağlanarak faaliyete geçirilmesi talep edilmektedir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL