Güncel

BİLAL ÇOBAN, ELAZIĞ’IN KURTULUŞ PLANINI AÇIKLADI

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ’ın kurtuluş planı ve ilçelerin kurtuluş planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çoban yaptığı basın açıklamasında şu açıklamalarda bulundu; “İnsanın dünyadaki esas..

BİLAL ÇOBAN, ELAZIĞ’IN KURTULUŞ PLANINI AÇIKLADI
Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ’ın kurtuluş planı ve ilçelerin kurtuluş planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çoban yaptığı basın açıklamasında şu açıklamalarda bulundu;
“İnsanın dünyadaki esas vazifesi, dünyayı güzelleştirmektir.” Hadis-i Şerifi, şehre bakışımızı gözden geçirmemizin gerekliliğini hatırlatmaktadır. Kentleşme süreci, toplumumuzun sancılı konularından biridir.
İllerin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda mevcut durumlarını yeniden değerlendirmeleri, bu değerlendirmeler ışığında gelecek stratejileri belirlemeleri ve planlı bir şekilde hareket etmeleri, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır.

KENTLEŞME SÜRECİ TOPLUMUMUZUN SANCILI KONULARINDAN BİRİDİR

Artık iller, iyi bir çevre ve daha iyi yaşam kalitesini hedefleyen uzun dönemli planlar yapmak zorundadır. Bir bölgedeki ya da ildeki fiziki altyapı, sosyal ortam, çalışma şartları, gelişmişlik durumu ve doğal şartlar, o bölge ya da ilin halkına sunduğu yaşam ortamının standardında belirleyici olmaya başlamıştır. Nitekim insanların da o bölgede uzun dönemde kalıp kalmayacaklarına ilişkin kararlarında, onlara sunulan bu imkân ve şartlar etkili olmaktadır.
Kentlerin geleceğinin kurgulanması sürecinde; yol haritaları, stratejik planlar ve vizyon planlarının önemi büyüktür. Kentleri sistematik bakış açıları ile görmemizi sağlayan planlar; ‘Neredeyiz?’, ‘Nereye gitmek istiyoruz?’ ve ‘Nasıl gidebiliriz?’ temel sorularının yanıtlarını, kentteki aktörlerin katılımı ile cevaplanmaktadır.
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarının 2022 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’deki 973 ilçe içerisinde, sırasıyla Keban 563, Kovancılar 576, Karakoçan 621, Maden, 708 Ağın 736,  Sivrice 755, Baskil 788, Alacakaya 798, Palu 806, Arıcak 928. sıradadır.
İLÇELER İÇİN AYRI KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI İHTİYACI VARDIR
Görüleceği üzere ilçeler için ayrı kalkınma planlarının yürürlüğe konulması ihtiyacı vardır.
Sonuç olarak şu konuların altını çizmek isterim:
– Elazığ DPT’nin ülkemizin 10 Cazibe Merkezinden biri olarak ilan edilmiş olmasına rağmen bugün maalesef hiçbir alanda hedeflenen noktaya ulaşamamıştır…
– İlimiz ve tüm ilçelerimizin potansiyel kaynakları etkin ve verimli şekilde bir plan dahilinde bugüne kadar değerlendirilmeye alınmamıştır.
– Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı ve Elazığ Kalkınma Kurultayı sonuç raporu sadece raflarda kalmıştır.
– İçinde bulunduğumuz 2022 yılı artık bir seçim arafesidir. Bu dönem Elazığ için artık kritik bir eşiktir. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak hazırlamış olduğumuz ELAZIĞ KURTULUŞ PLANI’nı tüm siyasi partilerin ve Milletvekilleri Adaylarının istifadesine sunuyoruz.
– Elazığ deprem sürecinde çok ciddi bir darbe almış, hem ekonomik hem de kentleşme anlamında sorunlar yumağına dönmüştür. Bu sürecin tedavi edici tedbirlerine çok ivedi şekilde ihtiyaç vardır. Siyaset mekanizması da tam işte bunun için vardır.
– 4 bin yıllık Harput medeniyetinin mirası olan Elazığ bugün içinde bulunduğu bu sığ durumu hak etmemektedir. Mevcut bakış açısı ile ilimizin sorunlarını çözmesine imkan yoktur.
– Kurumlarımızın, STK’ların, Meslek Örgütlerinin, Medyanın ve tüm Kamuouynun ideolojileri bir kenara bırakarak şehir için kenetlenmesine en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz.
– Yoğun bir şekilde göç veren ve demografisi değişmeye başlayan Elazığ için siyaset üstü bir planlamaya ihtiyaç vardır. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi işte bu ihtiyaca cevap verebilme adına bu çalışmayı yapmaya ihtiyaç duymuştur.
– Sorunumuz ilimizin kaynaklarının bilinmemesi, potansiyellerimizin farkında olunmaması, sermaye veya yetişmiş insan gücü ihtiyacı değildir. En temel sorun siyasi koordinasyonsuzluktur.
– Bu durumun en somut örneği yakın tarihte tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan eden Maden İlçemizdeki Polimetal sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesi hususudur. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bu konuya tam destek vererek her aşamasında Elazığ’ın yanında yer aldık. Çünkü ilimizin her bir kaynağının bu şehrin müreffeh geleceğine kanalize edilmesi her zaman önceliğimiz olmuştur.
– İlimiz için yapılan çok önemli hizmetler ve altyapılar olmuş; ancak, tarım, hayvancılık, su ürünleri, turizm, hizmetler, üretim, sanayi, madencilik gibi toplumun sosyo-ekonomik hayatına doğrudan etki edecek ve bu alanlardaki potansiyellerimize dokunacak hamleler ya yetersiz olmuş ya da hiç dokunulmamıştır.
– Kuruluş amacı işte tam bu hususlar olan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bir seçim arifesinde dikkatleri bu hususlara çekmek ve sunni gündemler yerine ilin gerçek ihtiyaç ve toplumun beklentilerine dikkat çekme adına bu çalışmayı yapmış bulunmaktayız.
– Hem merkez hem ilçeler bazında yapacağımız haftalık açıklamalar ile tüm bu konulara sektörel bazda dikkat çekeceğiz. Altını çizeceğimiz ve kamuoyu ile paylaşacağımız her bir dosyamızı siyasi partilere ve adaylara takdim ederek takipçisi olacağımızı da belirteceğiz.

– Bu şehre borcumuzu ödemenin ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras kent kimliğimize sahip çıkmaktır.

– Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak en azından bir farkındalık oluşturma ve tarihe not düşme adına sorumluluklarımız gereği bugün sizlerle ilimizin olması gereken gerçek gündemini masaya yatırmış bulunmaktayız.
– Son sözüm şudur: Masada bir kadavra bulunmamaktadır. Bu şehir 4 bin yıllık bir devlet geleneğinin tarihi mirasıdır. Artık ayağa kalkma ve kendi geleceğini belirleyerek bu müreffeh aydınlığa yürümenin başlama vaktidir.
Planlar hazırlanırken, sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda özveriyle paylaşan sevgili hemşerilerime, değerli öğretim elemanlarına, ilimizin tüm yöneticilerine, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür eder, ELAZIĞ’IN KURTULUŞ PLANI ve İLÇELERİN KURTULUŞ PLANININ, ilimizin ve ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını dilerim.”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL