Elazığ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ’DA 30 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü’ne Elazığ dahil pek çok ilde toplamda orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda..

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ’DA 30 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğü’ne Elazığ dahil pek çok ilde toplamda orman işçisi pozisyonunda 3937, itfaiyeci pozisyonunda 500, aşçı pozisyonunda 280, diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve işletme elektronik bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere genel toplamda 5000 geçici işçi alımı yapılacak.

ELAZIĞ’DAN 30 İŞÇİ ALINACAK

Yayımlanan ilana göre Elazığ’dan da 30 geçici işçi alınacak. Alınacak olan işçilerden 15’i diğer orman işçisi, 4’ü diğer fidanlık işçileri ve bahçıvanlar pozisyonunda, 7’si itfaiyeci, 3’ü işletme elektronik bakımcısı ve 1’i aşçı pozisyonunda olacak.

BAŞVURULAR

Açık iş ilanları 11-15/04/2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL